Produkty, które obejmuje nasza oferta zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego w Polsce zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
.

Produkty firmy Nagor wytwarzane są pod kontrolą systemu zarządzania jakością zgodnie
z międzynarodową normą w sprawie urządzeń medycznych. Surowce przeznaczane
do wytwarzania implantów posiadają certyfikat ISO 9001 i są produkowane zgodnie z zaleceniami GMP (Good Manufactury Practice). Produkty poddawane są surowym kontrolom podczas produkcji
i są projektowane i badane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Produkty te wytwarzane są w czystych pomieszczeniach z kontrolowaną atmosferą i podlegają badaniom pod kątem zgodności z wymaganiami testów fizycznych i mechanicznych. Implanty firmy Nagor poddawane są intensywnym badaniom wytrzymałości powłoki obejmującymi badanie wydłużenia, odporności na rozciąganie, rozdarcie i szczelności oraz zmęczeniowym badaniom mechanicznym, badaniom odporności na uderzenia i ścieranie, badaniom spoistości i dyfuzyjności żelu oraz wydolności zastawki (odpowiednio do wyrobu). W skali globalnej nasze produkty potwierdziły swoją zgodność z najsurowszymi wymaganiami uzyskując oficjalne certyfikaty rejestracji na wielu wymagających i obwarowanych silnymi uregulowaniami rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych (FDA), w Australii (TGA), w Ameryce Południowej (ANMAT SSA), oraz w Azji (KFDA i SDA).
W Polsce produkty te zostały zarejestrowane na podstawie certyfikatu Unii Europejskie (CE).